top of page

WAT IK DOE

In de sessies is er ruimte voor jouw verhaal en tegelijkertijd ben ik erin geoefend om de subtiele reacties van je lijf waar te nemen. Je lichaam heeft een eigen bewustzijn dat ervaringen opdoet en verwerkt. Je kunt dit zien als de manifestatie van reactiepatronen. Je lichaam is in staat zelf de ervaringen te verwerken en opgebouwde patronen te transformeren. Ik help je om deze organische zelfregulering in te zetten. Ook ontwikkel je het vermogen om jouw bewustzijn en gewaarzijn te vergroten. Dit heeft niet alleen invloed op jouw persoonlijke welbevinden maar ook op hoe je in relatie bent met jouw omgeving.

In de sessies stem ik af op hetgeen zich aandient. Ik maak gebruik van therapeutische interventies zoals:

 • Ademhalingsoefeningen

 • Biodynamische massagetherapie

 • Psychoperistaltiek

 • Vegetotherapie

 • Ervaringsgerichte fysieke en interactieve oefeningen

 • Transactionele Analyse

 • Mindfulness

 • Yoga

 • Qi Gong

 • Meditatie

 • Imaginatie

 • Trauma-gerichte technieken zoals Bio-Release, Somatic Experiencing

 • Opstellingen

 • Body Movement

 • Healing Touch

 • Expressie oefeningen

 

Ik werk met respect voor wie je ten diepste bent en met geduld voor jouw unieke ontwikkeling. Jouw eigen nieuwsgierigheid en mildheid zijn daarbij helpend.

Achtergrond

Biodynamische psychologie en de daaruit voortkomende therapie zijn in de jaren zestig door de Noorse psychologe en fysiotherapeute Gerda Boyesen ontwikkeld. Zij bouwde voort op het werk van Wilhelm Reich.
Reich benadrukte de fundamentele wisselwerking tussen lichaam en geest. Volgens hem vormt de bio-energie de brug hiertussen. Bio-energie is de energie die idealiter vrij door het lichaam stroomt. Als deze energie stagneert, komt dat tot uiting in bijvoorbeeld pantsering van de spieren. Stagnatie kan psychosomatische ziektes veroorzaken. De pantsering vormt o.a. de karakterstructuur, wat tegenwoordig vaker overleefstijl wordt genoemd vanuit het Neuroaffective Relational Model. Behalve in Wilhelm Reich vond Gerda Boyesen ook inspiratie in de libidotheorie van Sigmund Freud en in het werk van Carl Jung.

 

Biodynamische therapie wordt ook wel beschouwd als Neo Reichiaanse therapie en is internationaal erkend als lichaamsgerichte therapie. De hedendaagse werkwijze omvat innovaties uit de attachment theorie, infant research, neurobiologie en systeemtheorie.  Inzicht in het functioneren van het zenuwstelsel en de invloed op de relationele ontwikkeling is sterk toegenomen de afgelopen jaren.

 

“In ons allemaal is een spontane beweging naar verbinding, gezondheid en levendigheid. Ongeacht hoe teruggetrokken en geïsoleerd we zijn geraakt of hoe ernstig het trauma is dat we hebben opgedaan. Op het diepste niveau – net zoals een plant spontaan naar het zonlicht beweegt – is er in ons allemaal een impuls om naar verbinding en heling te bewegen. Deze organische impuls is de brandstof voor verandering”

~ Laurence Heller ~

Hoe ik werk

"Presence, the ability to remain centered and resonate in a primitive way with your clients. The ability to connect with their inner world, nervous system to nervous system. Let difficult feelings and sensations move through you, showing your client how to feel their feelings, and then let them go. Do your own work so you can resonate emotionally. The treatment modality is only 15% of the therapy. 85% Is the relationship.”

Peter Levine PhD

bottom of page