top of page

WAT IK DOE

Ik begeleid het proces waarin jij jezelf verder ontplooit en jouw bewustzijn ontwikkelt. Je beschikt over een natuurlijk zelfregulerend vermogen en dat stelt je in staat om ervaringen te verwerken en om te groeien. In jouw groeiproces sluit ik daar zoveel mogelijk bij aan. Groei gaat vanzelf. Soms stagneert groei en dat brengt belemmeringen met zich mee die in intensiteit verschillen. Begeleiding bij het proces om uit deze stagnatie te komen kan zeer zinvol en ondersteunend zijn.

Mijn focus ligt op:

  • het helpen vrijmaken van jouw levenskracht

  • het verkrijgen van inzicht

  • het vergroten van helderheid en bewegingsvrijheid

Je kunt bij mij terecht om aandacht te geven aan bepaalde thema’s in jouw leven, wanneer je lijkt te ervaren dat je ergens in vast bent geraakt. Dit uit zich meestal in de vorm van vragen, problemen of klachten. Deze kunnen mentaal, emotioneel, lichamelijk of energetisch zijn. Vaak betreft het een combinatie, vandaar dat ik werk vanuit een holistisch perspectief.

Om inhoudelijk een uitgebreider beeld te krijgen van mijn werk, kun je hieronder verder lezen. Tijdens een consult stem ik met jou af wat het beste aansluit bij jouw vraag op dat moment. Wil je me ontmoeten voor een consult? Ik maak graag een afspraak met je. 

Groei gaat vanzelf

Therapeutisch gesprek; ook wel rooted talking


Ik werk met het zelfregulerend vermogen en maak gebruik van therapeutische interventies, met name uit Transactionele Analyse en Biodynamische psychotherapie. In een gesprek onderzoeken we conditioneringen en overtuigingen die jou beperken in jouw leven. Meer dan focussen op problemen, ben ik gemotiveerd om te zoeken naar de opties ter verbreding van jouw referentiekader, naar levendigheid, naar de energie en zin. Naast aandacht voor het cognitieve, is in het gesprek vooral aandacht voor het in contact zijn met jouw innerlijke gewaar zijn.

Lichaamsgericht werken

Dit kan een uitnodiging zijn om bij jezelf stil te staan en te onderzoeken wat je ervaart in je lichaam om zo je bewustzijn te vergroten. Het kan ook een fysieke oefening zijn om bijvoorbeeld wat meer in je lichaam te zakken of om te ervaren waar je je kracht vandaan haalt. Het gaat onder andere om het verkennen van spanningen, blokkades, gevoelens en gewaarwordingen in het lichaam.

Energiewerk

Door contact te maken met een vastzittende emotie kan de energetische spanning ontladen worden. Zo wordt de energie in jouw lichaam/ systeem gereguleerd, waardoor je je weer levendiger voelt. Een hands-on energiebehandeling op de massagetafel is ook een mogelijkheid. 

Yoga

Mijn vorm van yoga gaat erover dat je onderzoekt naar waar beweging moeiteloos gaat, waar kracht en ontspanning hand-in-hand gaan. We doen klassieke yogahoudingen, waarbij ik je steeds uitnodig om te bewegen vanuit een soort vanzelfsprekendheid. Dit maakt dat je trouw bent aan waar jij hier en nu bent, mentaal en fysiek. 

Ademhaling

Aandacht voor jouw ademhaling en die van mezelf is helpend om aanwezig te zijn, om in contact met jezelf te zijn. Zet je je adem op slot, zit je adem hoog of laag, bewegen al jouw ribben mee of alleen maar 1 kant, het geeft allemaal zinvolle informatie over hoe je met jouw energie omgaat. De focus licht veelal op het verdiepen van jouw ademhaling.

Therapeutische massage

In contact met jou gaan we op zoek naar waar een teveel aan spanning ontladen kan worden. Daar waar te weinig spanning is stimuleren we levendigheid. Op deze manier ervaar je een fijne balans van kracht en ontspanning. Je spierpantser kan ontspannen, je ademhaling verdiept en verruimt, je bent meer aanwezig in jouw lichaam en kunt meer steun ervaren. Mijn manier van masseren kenmerkt zich door werkelijk aanwezig te zijn, zowel bij mezelf als bij jou. Dit is voelbaar als een soort herkenning, je gezien en (aan)geraakt voelen. 

Mijn tarief voor een consult is 120,- Euro voor 75 minuten. In een consult bepalen we samen wat passend is, meestal combineer ik een gesprek met bijvoorbeeld lichaamswerk. De massages dienen altijd een therapeutisch doel en kunnen onderdeel uitmaken van een consult. Ik geef geen losse massages.

Hoe ik werk

"Presence, the ability to remain centered and resonate in a primitive way with your clients. The ability to connect with their inner world, nervous system to nervous system. Let difficult feelings and sensations move through you, showing your client how to feel their feelings, and then let them go. do your own work so you can resonate emotionally. The treatment modality is only 15% of the therapy. 85% is the relationship.”

Peter Levine PhD

bottom of page