top of page

PRIVACYBELEID

Michellevanderzee.nl, gevestigd aan Da Costakade 118HS 1053 XB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik ben mij ervan bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens ik verzamel als je deze website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee jouw gebruikservaring verbeter. Zo snap je precies hoe ik werk.

Deze privacyverklaring is van toepassing op www.michellevanderzee.nl. Ik ben met mijn website www.michellevanderzee.nl niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waar ik eventueel naar toe link. Door gebruik te maken van deze website geef je aan mijn privacybeleid te accepteren. Ik respecteer de privacy van alle bezoekers van deze site en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacyverklaring licht ik graag toe hoe ik dat doe. Heb je hier vragen over, laat het me weten. Je kunt mij bereiken via info@michellevanderzee.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik doe mijn uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam

  • E-mailadres

  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld een telefoonnummer of woonplaats.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om een reactie te geven op een contactaanvraag.

  • Om de nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Michellevanderzee.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor ik de gegevens heb gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Ik verstuur jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

  • Mijn CMS en plugins worden regelmatig geüpdatet om de beveiliging van het systeem te waarborgen.

  • Enkel ik heb toegang tot jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indien per e-mail.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ik ontvang gegevens die ik krijg op basis van jouw bezoek aan deze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruik ik om een beter beeld te krijgen van mijn bezoekers en om mijn dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren.

Cookies

Deze website maakt gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies mijn cookieverklaring.​

Nieuwsbrief

Periodiek stuur ik een digitale nieuwsbrief per e-mail aan mijn klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen stuur ik deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat je je direct af kan melden. Ik gebruik het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.

Wijzigingen in de privacy- en cookieverklaring

Het is niet ondenkbaar dat mijn privacy- en cookieverklaring in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd, omdat bijvoorbeeld deze website of de regels rondom cookies wijzigen. Ik mag de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Ik raad je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zal ik ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met:

Michelle van der zee

www.michellevanderzee.nl
info@michellevanderzee.nl
06 51 082 417
Da Costakade 118HS
1053 XB Amsterdam

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 juni 2018.

bottom of page